Welkom

Hartelijk welkom op de site van iSi-brabant!

Met deze site willen we de basisschoolomgevingen in Brabant nog veiliger maken. We starten in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, maar willen dit uiteindelijk uitbreiden via de andere gemeenten in Brabant en vervolgens de rest van Nederland. Met de gegevens die u ons aanlevert kunnen we ervoor zorgen dat automobilisten meer alert rondrijden in de buurt van de school als er kinderen van of naar school lopen.

Als u inlogt via de inlogcode die uw school per post heeft ontvangen, dan kunt u het “Formulier” invullen met schooltijden. De kaart met de berekende ingang van de school kunt u via de bijgevoegde antwoordenveloppe gratis terugsturen. Het kaartje ontvangt u eenmalig, alleen als de school verhuist of een andere ingang krijgt is het handig dat aan ons door te geven. Dat kan aan de linkerkant via “Contact”. Mochten er gedurende het jaar schooltijden veranderen dan kunt u met dezelfde inloggegevens uw tijden gewoon weer aanpassen in het formulier, bewaar dus s.v.p. uw inlogcode en wachtwoord.
Onder aan deze pagina kunt u zien wie er meewerken aan dit project.
 
Anders betalen voor mobiliteit? Bekijk hier onze proef:

iSi onderdeel van anders betalen voor mobiliteit

Anders betalen voor mobiliteit is een proef die in Brabant gaat lopen van februari 2010 tot februari 2012. Een groot aantal proefpersonen in het gebied Den Bosch - Eindhoven krijgt een apparaat waarbij routenavigatie gecombineerd gaat worden met informatie zoals:
1) parkeerinformatie,
2) informatie over wegwerkzaamheden (Haalmeeruitdeweg.nl) en
3) intelligente snelheidsinformatie in de schoolomgeving (iSi).
Deze informatie wordt samengevat als: Value Added Services (VAS).

De proef wordt tot februari 2010 uitgewerkt en vanaf augustus 2009 wordt met de iSi informatie getest door het consortium dat de proef zal uitvoeren. Mobycon heeft van de provincie Brabant de opdracht gekregen deze informatie beschikbaar te maken voor de proef. De provincie werkt voor de proef samen met de volgende partijen: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), gemeente Eindhoven en gemeente ’s-Hertogenbosch.

logo